Tlmočenie Tlmočenie z/do anglického a nemeckého jazyka

Tlmočenie spája a vytvára mosty nielen medzi dvoma cudzími jazykmi, ale i dvoma kultúrami. Spomedzi viacerých druhov tlmočenia, ktoré sa odvíjajú od faktorov, akými sú napríklad druh a charakter podujatia, časový rámec, rozpočet a podobne, spomeňme aspoň tie základné:


Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie po častiach bez použitia tlmočníckej techniky. Rečník počas svojho výstupu urobí niekoľko prestávok, počas ktorých tlmočník tlmočí príslušnú časť prejavu. Výhodou tohto tlmočenia sú nižšie náklady a väčšia priestorová flexibilita v porovnaním so simultánnym tlmočením. Nevýhodou môže byť, že tlmočením sa celé podujatie predĺži. Tento typ tlmočenia klienti volia v prípade rôznych obchodných stretnutí, pracovných návštev, ale i prednášok či príhovorov na verejných podujatiach a pod.


Simultánne tlmočenie sa realizuje prostredníctvom tlmočníckej techniky – špeciálnej kabíny určenej pre potreby simultánneho tlmočenia. Tlmočenie prebieha súbežne s rečníkovým prejavom. Pri tomto type tlmočenia pracujú tlmočníci spravidla v páre a striedajú sa približne po 20 minútach tlmočenia. Simultánne tlmočenie je obľúbenou voľbou napr. pri organizácií konferencií.

Sprievodcovským tlmočením sa myslí tlmočenie, pri ktorom tlmočník doslova sprevádza svojho klienta a sprostredkúva mu komunikáciu napr. pri vybavovaní papierov na úrade alebo hoci i návšteve turisticky zaujímavých miest.

Cena za tlmočenie závisí od viacerých individuálnych faktorov. V prípade Vášho záujmu Vám preto rada ušijem cenovú ponuku na mieru.